Föreningsinfo

Föreningsinfo

Föreningens styrelse 2021

Ordförande: Louise Bengs-Torkko, 050 3755314

Viceordförande: Måns Denward

Sekreterare: Andreas Envik, 040 5521384

Kassör: Yvonne Wikström

Övriga styrelsemedlemmar: Emma Lönnbohm, Christian Ström, Jenny Enlund, Anders Haapala och Emil Strandback.

Suppleanter: Susann Håkans, Jani Schauman, Daniel Svenns, Caroline Burman och Aleksi Jerohin.

 

Verksamhet

Föreningen kommer under inkommande år att bedriva följande verksamhet:

- Fotboll

- Skidning

- Terränglöpning

- Motionsidrott i form av fotboll och rinkbandy

- Ordna Broloppet (Uppdateras i ett senare skede när vi vet vad Covid-19 restriktionerna är.)

 

Styrelsen tar gärna emot förslag till förbättring av verksamheten eller förslag till ny verksamhet.