Föreningsinfo

Föreningsinfo

Föreningens styrelse 2022

Ordförande: Emma Lönnbohm

Viceordförande: Aleksi Jerohin

Sekreterare: Andreas Envik

Kassör: Yvonne Wikström

Övriga styrelsemedlemmar: Christian Ström, Jenny Enlund, Emil Strandback, Filiph Snygg och Anneli Ståhl.

Suppleanter: Susann Håkans, Jani Schauman, Daniel Svenns, Caroline Burman, Petra Pått, Yvonne Sjöberg-Ehn och Anton Stenback.

 

Verksamhet

Föreningen kommer under inkommande år att bedriva följande verksamhet:

- Fotboll

- Skidning

- Terränglöpning

- Motionsidrott i form av fotboll och rinkbandy

- Ordna Broloppet´

- Ordna skiddag vid Simpsiö

- Innebandy (mera info om detta i början på 2023)

 

Styrelsen tar gärna emot förslag till förbättring av verksamheten eller förslag till ny verksamhet.