Föreningsinfo

Föreningsinfo

Föreningens styrelse 2018

Ordförande: Caroline Norrgård, 050 3402609

Viceordförande: Louise Bengs, 050 3755314

Sekreterare: Andreas Envik, 040 5521384

Kassör: Yvonne Wikström

Övriga styrelsemedlemmar: Christian Sandström, Christian Ström, Charlotte Westerback, Anders Haapala.

Suppleanter: Susann Håkans, Maria Kentta, Sara Lund, Daniel Svenns, Maria Sund.

Medlemmar och understöd

Under år 2016 hade föreningen 271 betalande medlemmar. Föreningen är mycket beroende av talkoandan och det ekonomiska stödet från medlemmarna. Talkojobb hör fortsättningsvis till grundstenarna i föreningens ekonomi.

Verksamhet

Föreningen kommer under inkommande år att bedriva följande verksamhet:

- Fotboll

- Skidning

- Friidrott

- Terränglöpning

- Innebandy

- Motionsidrott i form av fotboll och rinkbandy

- Ordna Broloppet

 

Styrelsen tar gärna emot förslag till förbättring av verksamheten eller förslag till ny verksamhet.