Föreningsinfo

Föreningsinfo

Föreningens styrelse 2017

Ordförande: Rosita Säisä, 041 4355157

Viceordförande: Måns Denward

Sekreterare: Christian Sandström, 044 5751184

Kassör: Yvonne Wikström

Övriga styrelsemedlemmar: Kim Asplund, Christian Ström, Charlotte Westerback, Anders Haapala, Caroline Norrgård.

Suppleanter: Susann Håkans, Maria Kentta, Sara Lund, Joakim Nyback, Maria Sund.

Medlemmar och understöd

Under år 2016 hade föreningen 271 betalande medlemmar. Föreningen är mycket beroende av talkoandan och det ekonomiska stödet från medlemmarna. Talkojobb hör fortsättningsvis till grundstenarna i föreningens ekonomi.

Verksamhet

Föreningen kommer under inkommande år att bedriva följande verksamhet:

- Fotboll

- Skidning

- Friidrott

- Terränglöpning

- Innebandy

- Motionsidrott i form av fotboll och rinkbandy

- Ordna Broloppet

 

Styrelsen tar gärna emot förslag till förbättring av verksamheten eller förslag till ny verksamhet.