Föreningsinfo

Föreningsinfo

Föreningens styrelse 2024

Ordförande: Emma Lönnbohm

Viceordförande: Aleksi Jerohin

Sekreterare: Andreas Envik

Kassör: Christoffer Ek

Övriga styrelsemedlemmar: Christian Ström, Jenny Enlund, Emil Strandback och Filiph Snygg.

Suppleanter: Susann Håkans, Daniel Svenns, Caroline Burman, Petra Pått, Yvonne Sjöberg-Ehn och Anton Stenback.

 

Verksamhet

Föreningen kommer under inkommande år att bedriva följande verksamhet:

- Fotboll

- Skidning

- Terränglöpning

- Motionsidrott i form av fotboll och rinkbandy

- Ordna Broloppet

- Ordna skiddag vid Simpsiö

- Innebandy 

 

Styrelsen tar gärna emot förslag till förbättring av verksamheten eller förslag till ny verksamhet.