Info

Info

Vill du bli medlem?

Medlemsavgiften för medlem (stödmedlem) är 6 € och 26 € (20+6) för deltagande i ledd verksamhet.

Anmälningsavgiften betalas in till IF Kvarkens konto FI93 5670 3940 0010 60.

Obs! Skriv som meddelande namn och summa på alla ni betalar för.

Föreningens information

Under den här fliken samlas aktuell information om föreningen

  • Årets organisation
  • Bild galleriet, samlar alla bilder under egna kategorier
  • Filer, delvis skyddade
  • Föreningens historik och stadgar

EM Foto dronare ReplotbronFoto: EM Foto