Skidning

Skidning

Skidsektionen

Kontaktperson: Christian Ström, tel: 050 349 9852.

Start vid Replot sportplan, Vallgrundvägen 50, 65800 Replot.